System dedukcyjny poezji cybernetycznej.

Manifest 2.0

1. Filozofię oświetla sztuka, religia i technika.
2. Nauka to filozofia empiryczna, część filozofii.
3. Cisza nie istnieje empirycznie, jest ideą.
4. Szum istnieje jako wrażenie, idea i korelat informacji.
5. Sygnał jest stosunkiem szumu do informacji.
6. Symbol, sygnał i informacja tworzą uniwersum empiryczne.
7. Symbol, sygnał, informacja i energia tworzą transcendentalne continuum.
8. Sztuka wchłania pogranicze siebie, stając się, po części, polityką, designem i reklamą.
9. Religia dominowała jako ideologia wraz z rozwojem nowoczesności.
10. Ponowoczesność ustanawia nową hierarchię sektorów kulturowych.
11. Ponowoczesność jest powtarzaniem.
12. Zmysłowe jest tak jak i estetyka empiryczne i teoretyczne zarazem.
13. Religijne jest continuum grupy, która rodzi się na styku sektorów.
14. Praktyka jest drogą, która generuje pracę.
15. Praca i droga wytwarzają sieć, która w części jest labiryntem.
16. Sytuacja bycia-rzuconym w labirynt to sytuacja, w której labirynt nie ma granic,
a więc nie jest oglądany z zewnątrz.
17. Sytuacja bycia-rzuconym w labirynt jest analogią do mózgu w naczyniu.
18. Sieć i labirynt to nowe trakty drogi.
19. Droga jest więzią, która łączy grupy w jedność.
20. Pierwsze jest otwarte. Otwarte jest tym, co się nigdy nie ujawnia.
21. Wielość jest podstawowym doświadczeniem, z którym styka się jednostka podczas operacji symbolicznych.
22. Jeśli człowiek jest animale symbolicum, nie wyklucza to jego zaangażowania w sferę infoświata i formowania w zakresie odruchów warunkowych.
23. Jeśli zwierzę posługuje się sygnałami, nie robi tego tylko i wyłącznie.
24. Zarówno zwierzę jak i człowiek posługują się szumem i to o obok energii jest pewną składową komunikacji. Możemy być pewni szumu, pomimo zupełnej niezrozumiałości wobec symbolu.
25. Powstaje pytanie, w jakim zakresie wykorzystywana jest w komunikacji energia, włączając
w to fakt, że ma niezwykle duży udział w zasilaniu techniki i polityki.
26. Technika istoczy się jako informacja, której podległe są zarówno jej tranzystory,
jak i ludzie, którzy ją wykorzystują.
27. Sytuacja sztuki i jej związków z filozofią przypomina sytuację jednostki zanurzonej
w ekranie komputera.
28. Grupy sektorów tworzą nowe istoty właściwego poszukiwania.
29. Izolowanie prześwietla przedmiot tak jak światło rzucone w elektron biegnący wzdłuż tunelu.
30. Spisywanie rozpadu po wybuchu, jakim jest, po pierwsze, nowoczesność, uczłonkowanie teorii wobec praktyki i doświadczenia, po drugie, uczłonkowanie w poprzek sieci sektorów kulturowych.
31. Pisarz jako zadanie poruszania się po sieci i zdobywania więzi w grupach.
32. Droga jako pisanie. Pisanie jako myśl.
33. Powtarzanie umarłych. Przepisywanie ducha. Sieć, labirynt, baza danych
to najbardziej udane ortografie.